parallax background

Обслуговування вентиляторної градирні

Суха градирня
04/04/2018
градирни производитель
Градирні порівняння міцнісних характеристик
21/05/2018

Чим корисне періодичне вібродіагностування градирень?

Об’єкт обслуговування: дванадцять вентиляторних градирень габаритами секції 2,4х3,6 м; вентиляторна установка кожної з градирень потужністю 11 кВт та діаметром робочого колеса 1800 мм.

Під час діагностування вібраційного стану вентиляторних установок градирень застосовуються матеріали стандарту ISO 14694:2003 «Вібрація. Вентилятори Промислові. Вимоги до вібрації та якості балансування на виробництві». Відповідно до стандарту, в випадку коли середньоквадратичне значення швидкості вібрації установки (СКЗ) знаходиться в діапазоні значень 4,5..7,1 мм/с, то така машина відноситься до зони С. Машини зони С можуть експлуатуватись обмежений період часу, доки не з’явиться сприятлива можливість для проведення ремонтних робіт. Відповідно до результатів вібродіагностування вентиляторних установок градирень було виявлено відхилення в роботі вентиляторів двох градирень – СКЗ швидкості вібрації сягало значення 4,5 мм/с на частоті 50,08 Гц.


В результаті швидкоплинного аналізу результатів вібродіагностування було встановлено, що пікові значення вібрації виникають на частоті, що відповідає частоті обертання вентилятору помноженій на кількість лопатей. Детальний огляд вентиляторних установок виявив наявність розтріскувань лопатей робочих коліс. Спеціалістами ТОВ «Фірма ГРАН» здійснено заміну дефектних лопатей робочих коліс градирень та проведено балансування обладнання по місцю. Роботи проведено оперативно, без впливу на технологічний процес виробництва, оскільки на складі був присутній ЗІП робочих коліс. Таким чином за допомогою планового технічного обслуговування градирень вдалось попередити поломку обладнання та уникнути можливих збитків. Експлуатація робочих коліс з дефективними лопатями могла призвести до непрогнозованого виходу з ладу обладнання, пошкодження технологічних елементів градирень і, відповідно, до зриву технологічного процесу виробництва.


Результат незпрогнозованого виходу з стану вентиляторної установки без проведення періодичного технічного обслуговування

градирни
градирни гран
градирни гран
градирни гран

Обслуговування вентиляторної градирні, вентиляторні градирні від виробника ТОВ “ФІРМА ГРАН”