Техніко-економічні та екологічні показники градирень при охолодженні обігової води з температурою не більше 45 °С

Управління робочими характеритеристики насосів та вентиляторів шляхом частотного регулювання
24/10/2018
Вентиляторна установка градирні – балансування
02/11/2018

Техніко-економічні та екологічні показники градирень при охолодженні обігової води з температурою не більше 45 °С

Джерело: В.С Пономаренко, Ю.І. Арефьев «Градирни промышленных и энергетических предприятий»
Показник Вентиляторні градирні Баштові градирні Відкриті (атмосферні) Радіаторні (сухі)
Технічні показники
Питоме теплове навантаження, кВт/м2 93÷175 70÷120 35÷60 0,25÷2
Перепад температури води, °С 3÷20 5 ÷ 15 5÷10 5÷10
Температура охолодженої води, +  (температура за вологим термометром) °С 4÷5 8÷10 10÷12 20÷35
Економічні показники
Базові питомі затрати на 1 м2 площі градирні*:
Капітальні, тис.рублів/м2 0,3÷0,8 0,7÷1,1 0,3÷0,7 2÷3,3
Експлуатаційні, тис.рублів/м2*рік 0,2÷0,9 0,07÷0,21 0,1÷0,2 0,26÷0,1
Екологічні показники
Викиди в оточуюче середовище, відносно 1 м3 охолодженої води:
Тепла з паровим факелом, МДж/год 12÷80 20÷60 20÷40 20÷40
8 Мощность электродвигателя, кВт 0,75
Води з крапельним виносом та продувкою (не більше), м3/год 0,035 0,03 0,02 -
Засмічень з крапельним виносом та продувкою:
Комплекс органічних, кг/год 0,01 0,007 0,007 -
Мінеральних солей, кг/год 0,3 0,2 0,17 -
Механічних домішок, кг/год 0,01 0,007 0,07 -
Споживання свіжої води, відносно 1 м3 охолодженої води (не більше)**, м3/год 0,05 0,04 0,03 0,02***
*Значення вказані для порівняння капітальних та експлуатаційних затрат різних типів градирень. Джерело опубліковано в 1998 році. **Без врахування витрат обігової води на технологічні потреби. ***На зволоження повітря в найбільш жаркі дні.