Сухі градирні

chladící věže
Охлаждение технической воды для турбины Siemens SST-300
13/11/2018
chladící věže
Эксплуатация градирен в зимнее время
28/11/2018

Сухі градирні

Джерело: В.С Пономаренко, Ю.І. Арефьев «Градирни промышленных и энергетических предприятий»

Сухі або радіаторні градирні – винахід угорських інженерів Галлера та Форго і від початку були призначені для охолодження конденсаторів електростанцій. Сухі градирні представляють собою теплообмінні апарати, в котрих теплопередача здійснюється через радіатор з ребристих трубок. Для створення тяги такі градирні обладнуються вентиляторами. Сухі градирні застосовуються як для безпосереднього охолодження продуктів виробництва, наприклад конденсації, так і для охолодження води, що в свою чергу охолоджує теплообмінні апарати. Передача тепла від нагрітого середовища, протікаючого в середині радіатору, атмосферному повітрю передається без безпосереднього контакту через сильно розвиту поверхню ребер теплообмінних трубок за рахунок теплопровідності та конвекції. Для інтенсифікації процесів теплопередачі ребристі трубки можуть зрошуватись ззовні водою.

Сухі градирні доцільно застосовувати в наступних випадках

  • Коли необхідно мати закритий, ізольований від контакту з атмосферним повітрям контур циркуляції води в системах обігового водопостачання;
  • При високих температурах нагріву обігової води в теплообмінних апаратах технологічного обладнання, що не допускає її охолодження в градирнях випарного типу;
  • При відсутності або серйозних складнощів з отриманням свіжої води на поповнення безповоротних втрат в обігових циклах.

Сухі градирні не мають широкого застосування в порівнянні з градирнями випарного типу через високу вартість, малу продуктивність та великих витрат електроенергії. Обладнана, наприклад, вентилятором 1ВГ70 суха градирня має продуктивність 170-200 м3/год, однак секція випарної градирні з тим же вентилятором має продуктивність в межах 1000-2000 м3/год. Вартість сухої градирні в 5 і більше разів (за деякими публікаціями в 2-2,5 разів) перевищує вартість випарної градирні при однаковому тепловому навантаженні. Поверхня охолодження радіаторів через відсутність випаровування має бути більшою ніж поверхня безпосереднього контакту води та повітря в градирні випарного типу. Поверхня контакту з повітряного боку (включаючи ребра) може сягати 600 тис. м2, а в великих охолоджувачах перевищує 1 млн. м2. При цьому розміри та продуктивність вентиляторів мають бути більшими, в порівнянні з градирнями випарного типу, так як витрата повітря, що приймає теплове навантаження тільки за рахунок нагріву, в 3-5 разів перевищує витрату повітря при випарному охолодженні води. Саме тому при обіговій системі з сухою градирнею оптимальний тиск пару в конденсаторі вище, в порівнянні з випарною градирнею (рис.1) і разом з першочерговими затратами ростуть також питома витрата палива та витрата електроенергії на власні потреби. Для АЕС при тому ж тепловому навантаженні парогенератору або реактору зменшується розрахункова електрична потужність енергоблку, а в літній час потужність турбоагрегату може бути помітно нижчерозрахункової (номінальної). Для промислових підприємств при випарному охолодженні кінцева температура продукту може бути вище початкової температури охолоджуючої води на 4..8 °С, а при сухому – не менше, ніж на 10..15 °С вище температури повітря. Одним з недоліків систем повітряного охолодження з сухими градирнями являється залежність їх охолоджуючої здатності від температури зовнішнього повітря, котра різко змінюється не лише протягом року, але й протягом доби. Для стійкої роботи таких градирень необхідно також забезпечувати стабільне теплове навантаження, особливо при холодному зомвнішньому повітрі.. При експлуатації промислових виробництв та паротурбінних установок ТЕЦ має місце значна нерівномірність відбору та поступаня тепла на градирні, що скпроводжується підвищеною небезпекою замерзання та виходу з ладу високовартісного теплообмінного обладнання сухих градирень.

Сухі градирні – ТОВ “Фірма Гран”