Охладителни кули

градирня вентиляторная цена
Расчет градирни, онлайн сервис подбор градирен
05/12/2017
Модульные градирни из стеклопластика
29/01/2018
Show all

Охладителни кули

охладительни кули

охладительни кули

FEATURES & BENEFITS GRAN COOLING TOWER

  • HIGH COOLING EFFICIENCY
  • LOW POWER CONSUMPTION
  • MINIMUM MAINTENANCE REQUIRED
  • COMPACT SIZE TO SAVE PLOT AREA RESERVED
  • MAXIMUM CAPACITY WITH LOWEST SHIPPING COST

Завод за охладителни кули. Инженеринг на вентилационно оборудване.
ЧАСТНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БРОТЕП-ЕКО”
e-mail: brotep.eko@gmail.com http://gradirni.com.ua
Частно акционерно дружество „БРОТЕП-ЕКО”
07400 Украйна, гр. Бровари, ул. „Ярослава Мудрого“ № 88
+380 44 451-66-38

Уважаеми колеги, ако Ви е известно, за каква служи охладителната кула, значи, това възможно, ще е полезно за Вас.
Възможно, че писмото ни заслужава Ваше внимание. При условията на днешната ни зависимост от стойността на горивно-енергийните ресурси реконструиране и модернизиране на остарялото оборудване на промишлените топлинно-енергийни, химически, металургични, машиностроителни и други обекти с подобряване на показателите им до съвременното ниво е бърз начин за повишаване на общата ефикасност на производството, изискващ при това малко разноски. Анализът на възможните пътища към съхраняване на енергията и ресурсите без значителни основни разноски в промишлените предприятия показа, че резерв на оперативно и евтино решаване на този проблем е реконструкцията на действащите охладителни кули. Като основа на реконструкцията на охладителни кули служи инсталиране на оросител от гофрирани ПВХ-листове, който осигурява най-голяма повърхност за топлинно-масовия обмен на водата с въздуха, на водоуловител с висока уловителна способност и форсунки. Материалът на оросителя и водоуловителя е негоривен. Също така се използват съвременни ефективни от енергетична гледна точка двигатели за вентилаторни инсталации.
БРОТЕП-ЕКО е завод за производство на охладителни кули в Украйна, който разполага с всички възможности, за да осигури модернизиране на охладителните кули с подобряване на показателите на ефективността на тяхната работа.
Имаме ефикасно сътрудничество с проектантски организации, при нас функционира системата за мениджмънт на качеството ISО 9001:2008, продукцията ни е преминала сертифициране по безопасност СЕ.
• Ще ви помогнем да извършите проучване на обекта;
• Конструкторското ни бюро ще разработи технически решения за организация или модернизация на водно-оборотния цикъл (ВОЦ);
• Ще осигурим за Вас всички материали и комплектуващи изделия;
• Извършваме реконструкция на охладителните кули с каквато и да е производителност;
• При необходимост ще Ви осигурим изготвяне на нова охладителна кула.
За осигуряване на сервиз за всеки Възложител ще бъде определен персонален мениджър. С него ще можете оперативно да решите какъвто и да е въпрос, който възникна при Вас по време на избиране, заплащане, изготвяне, доставяне и обслужване на оборудването.
Наличните изработени от нас решения, опитът на реконструкция на охладителните кули на редица промишлени предприятия, а също така наличността на широката гама на съвременни материали, комплектуващи изделия и оборудване, използвани за реконструиране на охладителни кули, осигуряват възможност за вземане на обосновани технически решения. При това се решават въпроси за намаляване на експлоатационните разноски за сметка на прилагани дълговременни комплектуващи изделия.
За потенциални възложители ще организираме технически консултации, ще помогнем да се избере най-подходящото оборудване, което задължително ще отговаря на Вашите изисквания, както по техническите характеристики, така и по цената. Днешният ни резултат е това, че продукцията на търговска марка БРОТЕП е придобила широка популярност всред предприятията от различна големина на териториите на Украйна, Русия, Белорусия и Молдова, а също така и в други страни. Ние сме сигурни, че нашето оборудване и нашите решения по надлежен начин ще осигурят задоволяване на изискванията и на Вашето производство.
Не използваме маркетингови клишета, опитвайки се да подчертаем уникалността на нашето оборудване. По принцип то с нищо не се отличава от продукцията на водещи европейски производители.
Производството на охладителните кули не изисква нанотехнологии. Ефикасността и надеждността в края на краищата са обусловени от технологическите елементи, с които се комплектуват охладителните кули.
Именно поради това БРОТЕП използва технологически елементи на водещите световни доставчици:
– оросител и водоуловител – произведени от Brentwood Industries, GEA 2H Plast и други европейски производители;
– вентилятори – произведени от Multi/Wing Ilmed;
– двигатели – произведени от ABB, Siemens и други по-малко известни, обаче не по-малко надеждни европейски производители.
Обаче и най-добрите технологически елементи – това не винаги е гаранция на надлежната топлинна ефикасност и оптималната стойност на охладителна кула. Трябва да се отбележи, че всеки проект сам по себе си е уникален и изисква дълбоко разбиране на технологическия процес за избиране на оптимално охлаждащо оборудване.
Именно затова от 2006 година компания БРОТЕП е корпоративна членка на международната организация СТI (Институт на охлаждащите технологии), гр. Хюстън, САЩ. Нормативните документи на организация СТI, техническите документи, програмното осигуряване и участието в семинари ни позволяват постоянно да усъвършенстваме нашите знания, за да се намираме на най-високото ниво на технологическия процес. Наличността на собствения изследователски щанд осигурява ни възможност за моделиране на процесите на охлаждане. Получените знания и 25-годишният опит позволяват ни да Ви предложим най-съвременни и рентабилни технически решения.
Обаче в условията на днешния ден изискванията на потребителите постоянно растат. Затова качественият и надежден продукт по конкурентна цена вече не може да бъде гаранция на успех. Сега повече внимание се отделя на сервизната съставка на изделието. Стараейки се да отговаря на днешните изисквания, дружество БРОТЕП предоставя гаранция за охладителните си кули от 3 години. Също така нашата компания има връзки с полски и чешки дружества, които могат да извършат доставяне на шеф-монтаж и/или монтаж на оборудване в страните на цяла Европа. В перспектива планираме откриване на склад на резервни части и комплектуващи.
Дружество БРОТЕП предлага адекватни условия на плащане – акредитив и отсрочване на заплащане. Такива условия на заплащане са гаранция на безопасност за Вашите инвестиции. Прехвърляне на пари по банковата ни сметка се извършва само след доставяне на оборудването и оценяване на неговите експлоатационни характеристики.
За съжаление, в момента БРОТЕП не може да се похвали с много реализирани проекти в България. Но имаме опит на доставяне на охладителни кули за страните от Европейския Съюз, в частност за Литва, Естония и Сърбия.
Охладителните кули не са евтино оборудване. Затова трябва да бъдете напълно сигурни в правилността на избора си. С оглед на това, че по-добре един път да се види, отколкото много пъти да се чува, каним Ви да посетите нашето предприятие, за да имате възможност да се запознаете със стандартите на нашата работа. В завода на дружество БРОТЕП ще можете лично да оцените качеството на нашите изделия.
Благодарим, че намерихте време за запознаване с нашето дружество. Надяваме се, че ще Ви заинтересува възможността за сътрудничество. Дори ако имате постоянен доставчик на охладителното оборудване, има смисъл да се обърнете към нас като към алтернативно предложение във връзка с актуален или реализиран проект. Първо – това нищо няма да Ви струва, второ – ще можете по-добре да направите сравнителен анализ.
С нетърпение чакаме Ваши запитвания.
С най-добри пожелания,

Благодарим предварително за неколкото секунди, отделени за отговор на това писмо, също така ще Ви бъдем благодарни, ако тази информация ще Ви заинтересува и я предадете на съответни специалисти. За отговорно лице молим да ни съобщите на адреса на електронната ни поща: brotep.eko@gmail.com