Обслуговування градирень

GRAN COMPANY

Градирні - охолоджувальне обладнання промислових підприємств, позиціонується як допоміжне обладнання, в результаті чого, зазвичай, їм приділяють мінімум уваги та обслуговування.


Однак необхідно враховувати, що відмова охолоджуючого обладнання, а в деяких випадках часткова втрата охолоджуючої ефективності, можуть призвести до перевищення виробничих затрат або зриву технологічного процесу виробництва. Забезпечити безперебійну роботу охолоджуючого устаткування можна шляхом резервування та проведенням своєчасного технічного обслуговування градирень..

Технічне обслуговування (ТО) градирень полягає в проведенні заходів, які регламентовані виробником обладнання для забезпечення безперебійної роботи, в тому числі: візуальний огляд механічних і технологічних (зрошувач, водоуловлювач, корпус) елементів градирні, обтягування болтових з'єднань, регулювання кута розкриття лопатей робочого колеса, перевірка стану підшипникових вузлів, перевірка співвісності механічних вузлів, вимір основних робочих параметрів обладнання.

Технічне обслуговування градирень

Технічне обслуговування (ТО) градирень полягає в проведенні заходів, які регламентовані виробником обладнання для забезпечення безперебійної роботи, в тому числі: візуальний огляд механічних і технологічних (зрошувач, водоуловлювач, корпус) елементів градирні, обтягування болтових з'єднань, регулювання кута розкриття лопатей робочого колеса, перевірка стану підшипникових вузлів, перевірка співвісності механічних вузлів, вимір основних робочих параметрів обладнання.


ТО включає комплексну вібродіагностику обладнання, яка зазвичай дозволяє оцінити ступінь ризиків виведення з ладу обладнання та надає можливість вжити заходів щодо запобігання аварійних ситуацій. За результатами проведення ТО Замовник отримує розгорнутий звіт, який висвітлює стан механічних і технологічних елементів градирні з рекомендаціями щодо усунення відхилень в роботі обладнання, якщо такі мають місце.

Також звіт може включати додаткові рекомендації щодо підвищення ефективності охолоджуючого обладнання. ТОВ «ФІРМА ГРАН» має досвід по обслуговуванню градирень інших виробників і, при необхідності, готова надати послуги з проведення даного виду робіт. Зазвичай, рекомендується проведення щоквартального технічного обслуговування.

Види
технічного обслуговування

СТРОКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГРАДИРЕНЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИБОРУ МЕТОДУ ОБСЛУГОВУВАННЯ

  • РОБОТА ДО ПОЛОМКИ ГРАДИРНІ30%
  • ГАРАНТІЯ ВІД ВИРОБНИКА ГРАДИРЕНЬ20%
  • ПЛАНОВИЙ РЕМОНТ ГРАДИРНІ40%
  • ГАРАНТІЯ ВІД ВИРОБНИКА ГРАДИРЕНЬ20%
  • ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГРАДИРНІ70%
  • ГАРАНТІЯ ВІД ВИРОБНИКА ГРАДИРЕНЬ20%

I. Робота до поломки Робота до поломки означає, що ніяких дій не здійснюється до виходу з ладу будь-якої деталі обладнання. Основний недолік такого підходу полягає в тому, що виникнення поломки може привести до ланцюгових відмов, які в свою чергу, супроводжуються збільшенням витрат на ремонт і збитками внаслідок тривалого простою.


II. Планово-попереджувальне обслуговування Планово-попереджувальне обслуговування полягає в регулярній заміні окремих деталей обладнання не залежно від їх стану. Незважаючи на те, що даний метод краще працює ніж «робота до поломки», спостерігаються значні витрати внаслідок вимушених планових ремонтів і пов'язаних з цим простоїв обладнання. Часто відбувається заміна не лише зношених деталей але і працездатних.

III. Попереджувальне обслуговування (превентивне) Моніторинг - це діагностика стану обладнання під час його роботи. Він дозволяє заздалегідь прогнозувати які з деталей можуть вийти з ладу найближчим часом. Моніторинг стану допомагає не тільки запобігти раптовому виходу з ладу, але й спрогнозувати реальний строк служби обладнання, дозволяє стежити за технічним станом механізмів. У сукупності це сприяє розробці адекватного плану зупинок агрегатів і проведення сервісних робіт. Попереджувальне обслуговування являє собою планування поточних ремонтів і інших робіт на підставі даних діагностики.

Обслуговування градирень ТОВ “Фірма ГРАН”