Вентиляторна установка градирні, обслуговування градирні

Градирні, система управління ціна
13/03/2018
Суха градирня
04/04/2018

Діагностування вентиляторної установки градирні

Об’єкт обстеження – трьохсекційна вентиляторна градирня габаритами 36х12 м. Градирня оснащена трьома вентиляторними установками з редукторним приводом, електродвигун та редуктор з’єднанні привідним валом з вуглепластику. Потужність електродвигуна вентиляторної установки – 137 кВт. Діаметр вентиляторної установки – 7 м.
Вентиляторная градирня

Фото 1 – Трьохсекційна вентиляторна градирня габаритами 36х12 м

Стаціонарний датчик вібрації вентиляторної установки середньої секції градирні періодично фіксував критичне значення швидкості вібрація – 9 мм/с (відповідно до ISO 14694:2003), що призводило до автоматичного відключення вентилятору градирні. Зниження рівня вібрації вдалось досягти шляхом зниження кута розкриття лопаті робочого колеса, що, в свою чергу, призвело до зниження охолоджуючої ефективності градирні. Спеціалістами ТОВ «Фірма ГРАН» було проведено діагностику вентиляторної установки для визначення причин підвищеної вібрації. Діагностика вентиляторної установки Діагностика полягає в визначенні стану підшипникових вузлів, люфту валів електродвигуна та редуктору, залежності рівня вібрації від кута розкриття лопатей робочого колеса, основних робочих параметрів вентиляторної установки. Перед проведенням замірів здійснено візуальний огляд обладнання та обтяжка різьбових з’єднань вентиляторної установки. Дані, отримані в результаті діагностики відображено в таблиці 1.


Деформація ступиці редуктору (табл. 1, рядок 7) може суттєво зменшувати робочий ресурс гнучкої муфти привідного валу та ущільнення вхідного валу редуктору. Рекомендується заміна ступиці редуктору. При роботі вентиляторної установки з кутом розкриття лопатей 16° вібрація механічного обладнання знаходилась в діапазоні безпечних значень. Відповідно до результатів вимірювань, при роботі вентиляторної установки з кутом розкриття лопатей 16° не забезпечується проектна продуктивність (див. табл. 1 стрічка 2). Після підвищення кута розкриття лопатей до проектного значення – спостерігається загальне підвищення рівня вібрації елементів вентиляторної установки. Однак, відповідно до результатів вимірювань, значення швидкості вібрації елементів вентиляторної установки не досягають аварійних значень та не несуть критичного характеру. Розташування стаціонарного датчика вібрації на редукторі (див. мал. 3) призводить до відображення не лише вібрації підшипника але й внутрішніх шумів редуктору. Це необхідно враховувати при встановленні значення аварійного відключення вентиляторної установки (в даному випадку надано рекомендації встановити значення 12 мм/с). Відповідно до результатів вимірювання вібрації частин вентиляторної установки, причиною підвищеної горизонтальної вібрації може виступати дисбаланс робочого колеса вентилятору (табл. 1, стрічка 14). Дисбаланс характеризується наявністю пікової складової вібрації на частоті обертання вентилятору. Причина дисбалансу полягає в тому, що вісь обертання мас робочого колеса розташована з ексцентриситетом або під кутом відносно осі обертання. Це може бути викликано нерівномірним розподіленням мас обертання, сумою допусків на розміри отвору втулки вентилятору та валу, деформацією валу або сукупністю цих факторів. Для підтвердження наявності дисбалансу рекомендується провести додаткові випробування з балансуванням робочого колеса. Підвищена вертикальна вібрація на передніх лапах редуктору (табл. 1, стрічка 16) може свідчити про недостатню жорсткість опори. Висока вібрація дифузору та робочого колеса може бути обумовлена взаємодією повітряного потоку із стаціонарними несучими конструкціями та нерівномірністю зазору між робочим колесом та дифузором. Аеродинамічна нестабільність потоку, обумовлена його зривом з поверхні лопаті та вихровим рухом повітря, сприяє виникненню широкохвильової вібрації, форма спектру котрої змінюється в залежності від навантаження вентилятору. Рекомендується періодичний моніторинг рівня вібрації сегментів дифузору.

Висновки відповідно до результатів проведеної діагностики вентиляторної установки:

  • Провести випробування з балансуванням робочого колеса вентилятору
  • Здійснити заміну ступиці валу редуктора;
  • Періодично здійснювати обтяжку різьбових з’єднань вентиляторної установки
  • Здійснювати періодичний моніторинг вібрації вентиляторної установки;
  • Розташування стаціонарного датчика вібрації вентиляторної установки дозволяє підвищити значення швидкості вібрації аварійної зупинки до 12 мм/с.
Фото 2 – Вимірювання деформації ступиці

Фото 2 – Вимірювання деформації ступиці

Фото 3 – Розташування стаціонарного датчика вібрації

Фото 3 – Розташування стаціонарного датчика вібрації

Фото 4 – Вимірювання кута розкриття лопаті

Фото 4 – Вимірювання кута розкриття лопаті

Фото 5 – Вимірювання рівня горизонтальної вібрації електродвигуна

Фото 5 – Вимірювання рівня горизонтальної вібрації електродвигуна

Вентиляторна установка градирні, обслуговування градирні ТОВ “ФІРМА ГРАН”