Gallery

Вентилятоные градирни NIBA

Градирни NIBA обеспечивают охлаждение в

49

странах мира


Обстеження та ремонт вентиляторних градирень



Вентиляторні градирні

Обстеження



Cooling tower RBG 263

Обслуговування градирні на одному з металургійних заводів України